15. Osobné obchodné spoločnosti, družstvo a osobitné formy podnikania