4. Základné zásady účtovania v podvojnej sústave účtovníctva