Anglický jazyk

59,90 

Počet študentov: 7579

“If one could only teach the English how to talk, and the Irish how to listen, society here would be quite civilized.”
Oscar Wilde

Kategórií:
1. Anglický jazyk – Štruktúra otázok
2. Rodina a spoločnosť
3. Domov a bývanie
4. Ľudské telo
5. Doprava a cestovanie
6. Vzdelávanie
7. Človek a príroda
8. Volný čas
9. Stravovanie
10. Multikultúrna spoločnosť
11. Odievanie a móda
12. Šport
13. Obchody a služby
14. Krajina, mestá a miesta
15. Kultúra a umenie
16. Knihy a literatúra
17. Človek a spoločnosť
18. Komunikácia a jej formy
19. Masmédia
20. Mládež a jej svet
21. Zamestnanie
22. Veda a technika v službách ľudstva
23. Vzory a ideály
24. Vzťahy medzi ľuďmi
25. Slovensko
26. Krajina, ktorej jazyk sa učím

Bezplatné lekcie

3. Ľudské telo a starostlivosť o zdravie

5. Vzdelávanie

15. Človek a spoločnosť