Dejepis

59,90 

Počet študentov: 4631

“Tí, ktorí nepoznajú svoju históriu sú určení si ju zopakovať.”
Edmund Burke

Kategórií:
Dejepis – Príprava na maturitnú skúšku
1. Pravek
2. Staroveký Orient
3. Staroveké Grécko
4. Staroveký Rím
5. Raný stredovek
6. Vrcholný stredovek
7. Cirkev v stredoveku
8. Naše územie v dávnoveku
9. Veľká Morava
10. Uhorsko v stredoveku
11. Kríza stredoveku a začiatok novoveku
12. Reformácia a protireformácia
13. Absolutizmus a parlamentarizmus
14. Nizozemská a Anglická revolúcia
15. Rakúska monarchia 1526 – 1711
16. Európa v 17. a 18. storočí
17. Osvietenstvo a osvietenský absolutizmus
18. Americká revolúcia
19. Veľká Francúzska revolúcia
20. Napoleon Bonaparte
21. Európa do roku 1848
22. Európa v dobe národných štátov
23. Slovenské národné hnutie
24. 24.Kolonializmus
25. Slovenské politické aktivity v 2. pol. 19. stor.
26. Svet pred 1. svetovou vojnou
27. Priebeh a dôsledky 1. svetovej vojny
28. Medzivojnová ČSR
29. Rusko na ceste ku komunizmu
30. Taliansky fašizmus
31. Nemecký nacizmus
32. Druhá svetová vojna
33. Hrôzy 2. svetovej vojny
34. Slovenský štát 1939 – 1945
35. Na ceste k studenej vojne
36. Ohniská napätia počas studenej vojny
37. Československo v dobe budovania komunizmu
38. Pražská jar a normalizácia
39. Rozpad sovietskeho bloku a Nežná revolúcia 1989

Bezplatné lekcie

3. Staroveké Grécko

16. Európa v 17. a 18. storočí

21. Európa do roku 1848