Matematika

59,90 

Počet študentov: 505

“Nebojte sa o svoje ťažkosti v matematike. Môžem vás uistiť, moje sú stále väčšie.”
Albert Einstein

Kategórií:
1. Matematika – Mocniny a odmocniny
2. Algebraické výrazy
3. Rovnice 1
4. Rovnice 2
5. Exponenciálne a logaritmické rovnice
6. Funkcie
7. Mocninová a lomená funkcia
8. Exponenciálna a logaritmická funkcia
9. Výroky a množiny
10. Kombinatorika
11. Kombinatorika 2
12. Postupnosti
13. Limita postupnosti
14. Nekonečný rad
15. Úvod do matematickej logiky
16. Trojuholník, pravouhlý trojuholník
17. Zhodné a podobné zobrazenia
18. Pravdepodobnosť a štatistika
19. Goniometrické funkcie 1
20. Goniometrické funkcie 2
21. Goniometrické funkcie 3
22. Analytická geometria 1
23. Analytická geometria 2
24. Analytická geometria 3
25. Analytická geometria 4
26. Analytická geometria 5
27. Základy diferenciálneho počtu 1
28. Základy diferenciálneho počtu 2
29. Základy diferenciálneho počtu 3

Bezplatné lekcie

4. Rovnice 2

5. Exponenciálne a logaritmické rovnice

13. Limita postupnosti