Biológia

59,90 

Počet študentov: 814

“Človek, ak sa pozrieme na neho z hľadiska biológie, je najpodivuhodnejšia lovná zver, a tiež jediná, ktorá systematicky požiera vlastný druh.”
Henry James

Kategórií:
Biológia – Úvod k maturite z Biológie
1. Úvod do biológie
2. Biológia bunky a vlastnosti živých sústav
3. Delenie buniek
4. Metabolizmus bunky
5. Nebunkové a prokaryotické organizmy
6. Stavba rastlinného tela
7. Biológia rastlín – fyziológia
8. Vodný režim a rozmnožovanie
9. Systém a fylogenéza rastlín
10. Huby a lišajníky
11. Oporná sústava živočíchov a človeka
12. Pohybová sústava živočíchov a človeka
13. Tráviaca sústava živočíchov a človeka
14. Dýchacia sústava živočíchov a človeka
15. Obehová sústava živočíchov a človeka
16. Krv a lymfa
17. Koža a vylučovacia sústava
18. Hormóny
19. Nervová sústava živočíchov a človeka
20. Zmyslová sústava živočíchov a človeka
21. Rozmnožovanie
22. Systém živočíchov
23. Etológia
24. Ekológia 1
25. Ekológia 2
26. Genetika 1
27. Genetika 2
28. Genetika 3

Bezplatné lekcie

6. Stavba rastlinného tela

11. Oporná sústava živočíchov a človeka

27. Genetika 2