Fyzika

59,90 

Počet študentov: 3573

“Nikto nevykonáva výskum vo fyzike s úmyslom vyhrať cenu… Je to radosť z objavovania niečoho, čo nikto predtým nepoznal.”
Stephen Hawking

Katalógové číslo: 22,99 Kategórií:
1. Fyzika – Fyzikálne veličiny a jednotky
2. Mechanika – mechanický pohyb
3. Mechanika – sila
4. Mechanika – základné zákony dynamiky
5. Mechanika – mechanická práca
6. Mechanika – jednoduché stroje 1
7. Mechanika – jednoduché stroje 2
8. Mechanika – otáčavý pohyb telies
9. Gravitácia 1
10. Gravitácia 2
11. Slnečná sústava
12. Slnečná sústava a Keplerove zákony
13. Mechanika tekutín
14. Základné poznatky molekulovej fyziky
15. Vnútorná energia sústavy
16. Štruktúra a vlastnovných látok a kvapalín 1
17. Štruktúra a vlastnovných látok a kvapalín 2
18. Štruktúra a vlastnosti plynov
19. Skupenstvá látok a ich premeny 1
20. Skupenstvá látok a ich premeny 2
21. Mechanické kmitanie, vlnenie, akustika 1
22. Mechanické kmitanie, vlnenie, akustika 2
23. Mechanické kmitanie, vlnenie, akustika 3
24. Elektrina a magnetizmus 1
25. Elektrina a magnetizmus 2
26. Elektrina a magnetizmus 3
27. Optika 1
28. Optika 2

Bezplatné lekcie

3. Mechanika – otáčavý pohyb telies

11. Slnečná sústava

25. Elektrina a magnetizmus 2