Informatika

59,90 

Počet študentov: 2571

“Dizajn nie je len to, ako čo vyzerá a to čo vyžaruje. Dizajn je, ako to funguje.”
Steve Jobs

Kategórií:
1. Informatika – Prevod čísla z 10 – sústavy do 2 – sústavy
2. Prevod čísla z 10 – sústavy do 16 – sústavy
3. Prevody veľkostí pamätí
4. Digitalizácia zvuku
5. Digitalizácia obrazu
6. Základné dátové typy
7. Vetvenie
8. Cykly
9. Podprogramy
10. Chyby v programoch
11. Základná doska, zbernice a procesor
12. Operačná pamäť
13. Pevný disk
14. Optické médiá
15. Operačný systém/td>
16. Základný princíp fungovania PC sietí
17. Topológia PC sietí 1
18. Topológia PC sietí 2
19. PC siete – metalické vodiče
20. PC siete – optické vlákno
21. PC siete – bezkáblové pripojenie
22. Zabezpečenie PC sietí
23. Počítačová kriminalita

Bezplatné lekcie

6. Základné dátové typy

8. Cykly

16. Základný princíp fungovania PC sietí