Náuka o spoločnosti

59,90 

Počet študentov: 527

“If one could only teach the English how to talk, and the Irish how to listen, society here would be quite civilized.”
Oscar Wilde

Kategórií:
1. Náuka o spoločnosti – Predmet filozofie – Ekonomický cyklus – Tolerancia
2. Náboženstvo – Štátny rozpočet – Sloboda prejavu
3. Hlavné filozofické disciplíny – Ekonomická teória – Eutanázia
4. Aristotelova logika – Centrálna národná banka – Trest smrti
5. Helenistické obdobie – Vznik práva – Trh
6. Filozofia Augusta Comta – Prvé ústavy – Hospodárska politika štátu
7. Osvietenská filozofia – Zákonnosť – Elasticita dopytu
8. Eleátska škola – Rodinné právo – Statky, potreby
9. Ludwig Feuerbach – Štát – Dedenie
10. Peniaze – Platón, Aristoteles – Kultúra
11. Schopnosti – Schopenhauer – 3 úrovne ľudského správania
12. Frustrácia a deprivácia – Herakleitos – Antická filozofia
13. Základy sociológie – Friedrich Nietzsche – Stredoveká filozofia
14. Rozvoj sociológie, Durkheim, Weber – Platónovo dielo “Štát”, Filozofia humanizmu a renesancie
15. Sociálna stratifikácia a mobilita – Atomisti a Naturalisti – Gottfried Wilhelm Leibnitz
16. Právne normy – Tomáš Akvinský – Francis Bacon
17. Právny systém + odvetvia – Sofisti – Štát -Hobbes, Locke, Rousseau, Machiavelliť
18. Ústava SR – Učenie – Kantov kategorický imperatív
19. Forma štátu – Komunikácia – Heideggerovo bytie
20. Deľba moci – Socializácia – Ludwig Wittgenstein

Bezplatné lekcie

4. Aristotelova logika

11. Schopnosti – Schopenhauer – 3 úrovne ľudského správania

17. Právny systém – Sofisti – Štát – Hobbes, Locke, Rousseau, Machiave