Geografia

59,90 

Počet študentov: 2443

Geografia
“Mám rád zemepis, rád viem, kde sa nachádzajú miesta.”
Marco Polo

Kategórií:
1. Geografia – Planéta Zem – Cestovný ruch Slovenska
2. Zákonitosti hydrosféry – Človek a spoločnosť
3. Zákonitosti atmosféry – Človek a spoločnosť, aplikácia poznatkov na regióny Slovenska
4. Príroda Zeme – Prírodné pomery svetadielov
5. Planéta Zem 2 – Geografia v praxi
6. Prírodné pomery svetadielov – Prírodné podmienky Slovenska
7. Ekonomika a obchod v regiónoch Európy, vznik EU – Človek a spoločnosť 2
8. Možnosti a miesta oddychu a rekreácie na zemi – Vývoj obyvateľstva a prognózy jeho vývoja vo svete
9. Vývoj obyvateľstva vo svete a na Slovensku – Vývoj obyvateľstva a prognózy jeho vývoja vo svete 2
10. Možnosti a miesta oddychu a rekreácie na Zemi 2
11. Príroda Zeme 2 – Prírodné a kultúrne pomery svetadielov
12. Prírodné podmienky Slovenska 2
13. Vývoj obyvateľstva a prognózy jeho vývoja vo svete 3 – Človek a spoločnosť, aplikácia poznatkov na regióny Slovenska
14. Prírodné pomery svetadielov 2 – Základná charakteristika sídiel
15. Prírodné podmienky Slovenska 3 – Zákonitosti hydrosféry 2
16. Európske dopravné systémy (Slovensko) – Prírodné podmienky Slovenska 4
17. Človek v krajine, ochrana krajiny 2 – Prírodné pomery Európy
18. Človek a spoločnosť, aplikácia poznatkov na regióny Slovenska 2
19. Ekonomika a obchod na Slovensku – Príroda Zeme 3
20. Príroda Zeme 4 – Človek a spoločnosť – aplikácia poznatkov na svetediely 2

Bezplatné lekcie

5. Planéta Zem – Geografia v praxi

7. Ekonomika a obchod v regiónoch Európy

16. Európske dopravné systémy