Ekonomika

59,90 

Počet študentov: 3753

“Štúdium ekonómie každý rok zvyčajne dokazuje, že najlepší čas na nákup majetku, bol v minulom roku.”
Jessie Walsch

Kategórií:
1. Ekonomika – Vývoj ekonomického myslenia
2. Základné princípy organizácie ekonomiky
3. Trh a trhový mechanizmus
4. Trh výrobných faktorov
5. Meranie výkonnosti ekonomiky
6. Ekonomický rast a ekonomický cyklus
7. Peniaze
8. Centrálne bankovníctvo
9. Obchodné banky
10. Inflácia a nezamestnanosť
11. Hospodárska politika štátu
12. Medzinárodné ekonomické a menové vzťahy
13. Medzinárodná ekonomická integrácia
14. Podnik a podnikanie
15. Osobné obchodné spoločnosti, družstvo a osobitné formy podnikania
16. Kapitálové obchodné spoločnosti a živnosti
17. Výroba
18. Vnútorný obchod
19. Tuzemský platobný styk
20. Zahraničný obchod
21. Medzinárodný platobný styk
22. Dlhodobý majetok
23. Personálna činnosť
24. Odbyt
25. Finančné hospodárenie podniku

Bezplatné lekcie

6. Ekonomický rast a ekonomický cyklus

9. Obchodné banky

14. Podnik a podnikanie