13. Vývoj obyvateľstva a prognózy jeho vývoja vo svete 3 – Človek a spoločnosť, aplikácia poznatkov na regióny Slovenska