8. Možnosti a miesta oddychu a rekreácie na zemi – Vývoj obyvateľstva a prognózy jeho vývoja vo svete