17. Človek v krajine, ochrana krajiny 2 – Prírodné pomery Európy