9. Vývoj obyvateľstva vo svete a na Slovensku – Vývoj obyvateľstva a prognózy jeho vývoja vo svete 2