18. Človek a spoločnosť, aplikácia poznatkov na regióny Slovenska 2