3. Zákonitosti atmosféry – Človek a spoločnosť, aplikácia poznatkov na regióny Slovenska