20. Príroda Zeme 4 – Človek a spoločnosť – aplikácia poznatkov na svetediely 2