16. Európske dopravné systémy (Slovensko) – Prírodné podmienky Slovenska 4