11. Schopnosti – Schopenhauer – 3 úrovne ľudského správania