18. Ústava SR – Učenie – Kantov kategorický imperatív