17. Právny systém + odvetvia – Sofisti – Štát – Hobbes, Locke, Rousseau, Machiavelli