7. Osvietenská filozofia – Zákonnosť – Elasticita dopytu