14. Rozvoj sociológie, Durkheim, Weber – Platónovo dielo “Štát”, Filozofia humanizmu a renesancie