6. Filozofia Augusta Comta – Prvé ústavy – Hospodárska politika štátu