2. Náboženstvo – Štátny rozpočet – Sloboda prejavu