8. Eleátska škola – Rodinné právo – Statky, potreby