19. Forma štátu – Komunikácia – Heideggerovo bytie