13. Základy sociológie – Friedrich Nietzsche – Stredoveká filozofia