3. Hlavné filozofické disciplíny – Ekonomická teória – Eutanázia